Cum Comand - Norauto

Despre noi

Cariere

Produse si servicii

Viata la Norauto

Crearea unei comenzi

Ulterior îndeplinirii de către un Client a tuturor formalităților aferente creării Contului, Comenzile pot fi efectuate pe Site prin adăugarea Produsului/Produselor dorit/e în coșul de cumpărături, aferent fiecărei Comenzi, și completarea celorlalte informații cerute prin formularul Comenzii (dacă este cazul).

În continuare, Clientul trebuie să finalizeze Comanda prin selectarea uneia dintre modalitățile de efectuare a plății Produsului/Produselor astfel comandat/e. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este rezervat pentru achiziție în măsura în care există stoc efectiv disponibil pentru acesta.

Înainte de a finaliza Comanda, Clientul trebuie să citească cu atenție Termenii și Condițiile de vânzare, astfel încât să își dea acordul că acceptă acești Termeni și Condiții în deplină cunoștință a prevederilor lor și a drepturilor și obligațiilor părților conform acestora.

Atenție: Adăugarea de către Client a oricărui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii prin selectarea conform celor mai sus descrise a modalității de plată aferente respectivului Produs, sau neacceptarea Termenilor și Condițiilor, NU atrage după sine: (i) înregistrarea Comenzii, (ii) rezervarea automată a Produsului, și nici (iii) obligația Vânzătorului de furnizare către Client a Produsului în cauză.

Finalizarea Comenzii

Prin finalizarea Comenzii, Clientul declară și garantează că oricare și toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de achiziționare a Produselor aferente respectivei Comenzi, sunt adevărate, corecte și complete la data plasării Comenzii. Pentru evitarea oricărui dubiu, Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele situații cu impact negativ generate de neconformitatea cu realitatea a datelor furnizate de Client (incluzând, dar fără a se limita la orice eventuale întârzieri în procesul de livrare a Produselor aferente Comenzii – ca urmare a furnizării de către Client Vânzătorului a unor date eronate cu privire la adresa de livrare).

Pentru executarea Comenzii, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de vânzare, Clientul își dă acordul expres ca Vânzătorul să transmită acceptarea Comenzii și/sau alte informații legate de stadiul Comenzii la adresa de e-mail indicată de Client în Comandă.

Înainte de finalizarea comenzii este recomandabilă parcurgerea încă o dată a informațiilor/datelor introduse de Client în Comandă, pentru asigurarea corectitudinii acestora, dat fiind că acceptarea Comenzii de către Vânzător va duce la încheierea unei relații contractuale între Vânzător și Client cu privire la Produs (incorectitudinea datelor furnizate de Client poate duce la neonorarea Comenzii sau imposibilitatea livrării Produselor).

Modificarea oricăror date introduse în procesul de comandă, până la finalizarea Comenzii, se face prin accesarea butonului „Înapoi” sau prin modificarea oricăror date deja introduse si încă nevalidate pe pagina în curs de completare din formularul de comandă. Totodată, Clientul poate fi atenționat asupra unor eventuale neconcordanțe în procesul de comandă, și va trebui să intervină pentru corectare/completare în vederea finalizării Comenzii.

Confirmarea de acceptare a Comenzii 

Ulterior înregistrării și finalizării Comenzii de către Client, deci al plasării Comenzii conform Termenilor și Condițiilor, Vânzătorul îi va transmite Clientului confirmarea de acceptare a respectivei Comenzi într-un termen de cel mult 1 (una) zi lucrătoare de la data plasării propriu-zise a Comenzii; confirmarea se transmite în acest scop la adresa de e-mail menționată de către Client în Contul său. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de 1 (una) zi lucrătoare începe să curgă la ora 24 a zilei în care Clientul plasează Comanda și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv).

În cazul în care, prin efectuarea Comenzii conform celor de mai sus, Clientul a optat pentru plata Produsului/Produselor comandat/e prin virament bancar, Comanda este procesată în scop de livrare numai după creditarea contului bancar relevant al Vânzătorului cu suma integrală aferentă Produsului/Produselor comandat/e de Client prin intermediul Site-ului conform formularului de Comandă. Clientului îi sunt confirmate prin e-mail efectuarea corespunzătoare a Comenzii și plata în avans astfel efectuată, în maxim 1 (una) zi lucrătoare de la efectuarea plății (termenul de 1 (una) zi lucrătoare începe să curgă la ora 24 a zilei în care Clientul plasează Comanda și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv), momentul de început al termenului de livrare a Produselor fiind determinat de această confirmare.