Livrare Produse - Norauto

Despre noi

Cariere

Produse si servicii

Viata la Norauto

Arealul de livrare

Vânzătorul va efectua livrarea Produselor strict pe teritoriul României.

Modalități de livrare

Vânzătorul se obligă conform Termenilor și Condițiilor de Vânzare să îi livreze Clientului Produsele comandate de acesta din urmă în temeiul unei Comenzi acceptate de Vânzător, în sistem de curierat door-to-door (din „ușă în ușă”).

Alternativ, conform opțiunii Clientului manifestate prin formularul Comenzii, Produsele comandate de Client în temeiul unei Comenzi acceptate de Vânzător pot fi ridicate direct dintr-un magazin al Vânzătorului, Clientul beneficiind așadar de opțiunea de alegere a oricărora dintre cele două variante/modalități de livrare a Produselor.

Costurile de livrare

Costurile de livrare prin curier a Produselor Comenzii transmise de către Client Vânzătorului și acceptate de Vânzător sunt suportate de Client. Costurile de livrare sunt afișate atât pe Site (in momentul înregistrării de către Client a Comenzii) cât și în cuprinsul facturii transmise de Vânzător Clientului (ca element distinct de prețul unitar al Produsului/Produselor comandat/e în temeiul Comenzii).

Livrarea este gratuită dacă valoarea Comenzii depășește suma de 400 LEI (pentru evitarea oricărui dubiu, valoarea de referință este suma tuturor prețurilor unitare ale Produselor comandate, inclusiv TVA). Excepție de la aceasta facilitate o reprezintă cutiile de portbagaj, pentru care se va factura costul livrării indiferent de valoarea Comenzii care conține și cutia de portbagaj.

Întârzierile de livrare

În situația în care Vânzătorul nu asigură livrarea Produsului în termenul de livrare asumat potrivit acestor Termeni și Condiții, Vânzătorul va rambursa integral Clientului sumele plătite în vederea achiziționării Produsului, în maxim 7 (șapte) zile de la data la care termenul de livrare a fost depășit, dacă părțile nu agreează altfel (ex. Clientul este de acord cu un nou termen de livrare, sau solicită livrarea unui alt Produs).

Aviz de prezentare

În cazul în care adresa de destinație specificată de către Client pe nota de transport este greșită, agentul de livrare va face tot posibilul să găsească adresă corectă. Dacă această adresă se află la o altă destinație, Clientul va fi înștiințat despre aceasta, iar agentul de livrare va efectua redirecționarea expedierii după primirea acordului Clientului. În cazul în care expedierea nu poate fi livrată (de ex. destinatar lipsă de la domiciliu), agentul de livrare va lasă o notă scrisă la adresa destinatarului prin care îi este adusă la cunoștință încercarea de livrare. Aceasta va conține numărul documentului de transport, precum și un număr de telefon prin care acesta va putea contacta agentul de livrare pentru a primi relații privind expedierea respectivă. După expirarea unui termen de 5 zile calendaristice și în cazul în care Clientul nu preia, fără temei, Produsele comandate și/sau refuză fără temei semnarea documentelor de livrare cu agentul de livrare: Produsul/Produsele nu vor fi lăsate în posesia Clientului, costurile de retur urmând a fi facturate Clientului. În cazul în care Clientul a efectuat plata Comenzii în avans prin virament bancar, Clientul este de acord asupra deducerii costurilor de retur către Vânzător din suma de rambursat Clientului pentru Comanda sa, în considerarea încălcării culpabile de către Client a obligației sale de preluare a Produsului/Produselor care îi incumbă în temeiul Contractului încheiat cu Vânzătorul.

Livrare parțială

În cazul în care, după efectuarea livrării, Clientul constată lipsa oricăror Produse aferente Comenzii sale, Clientul va informa în mod corespunzător serviciul de asistență clienți al Vânzătorului, disponibil la nr. de apel 0312.280.280 , intre orele 09:00-19:00 de luni pana sâmbătă, sau prin e-mail la adresa vanzarionline@norauto.ro sau prin scrisoare cu confirmare de primire transmisa pe adresa Societății cu privire la aceasta neconcordanță într-un termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare începând cu data livrării propriu-zise a Comenzii, evidențiată în documentul de livrare (pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de 2 zile lucrătoare începe să curgă la ora 24 a zilei în care este consemnată livrarea și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv)). Sub rezerva respectării de către Client a obligațiilor mai sus menționate, Vânzătorul se angajează să îi transmită Clientului Produsul/Produsele lipsă din Comandă în cel mai scurt timp posibil în acest sens, conform înțelegerii părților.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul lipsei îndeplinirii cumulative a condițiilor mai sus precizate: (i) Vânzătorul va fi îndreptățit în temeiul Termenilor și Condiții de Vânzare să nu accepte nicio reclamație din partea Clientului având ca obiect eventuale deficiențe de ordin cantitativ ale Produselor aferente unei Comenzi, iar (ii) răspunderea Vânzătorului derivând din/aflată în legătură cu livrarea către Client a unei Comenzi necorespunzătoare din punct de vedere cantitativ nu va putea fi în nicio circumstanță antrenată.


Neconformitatea cu Specificațiile Produselor sau cu mențiunile Comenzii

În caz de livrare către Client a unui Produs necorespunzător din punct de vedere calitativ și/sau care nu este similar Produsului comandat pe Site, Clientul va informa în mod corespunzător serviciul de asistență clienți al Vânzătorului la nr. de apel 0312.280.280, între orele 09:00-19:00 de luni până sâmbătă, sau prin e-mail la adresa vanzarionline@norauto.ro sau prin scrisoare cu confirmare de primire transmisă pe adresa Societății cu privire la orice asemenea deficiențe într-un termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare începând cu data livrării propriu-zise a Comenzii (pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de 2 zile lucrătoare începe să curgă la ora 24 a zilei în care este consemnată livrarea și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv)).

Sub rezerva respectării de către Client a obligațiilor mai sus menționate, Vânzătorul se angajează să preia pe costul său Produsul/Produsele neconforme în acord cu cele mai sus descrise, precum și să reexpedieze către Client un alt Produs/alte Produse de aceeași natură și având aceleași caracteristici, în maxim 14 zile, daca părțile nu convin altfel în scris.