Cum platesc - Norauto

Despre noi

Cariere

Produse si servicii

Viata la Norauto

În cazul transmiterii de către Client a unei Comenzi, plata prețului total aferent respectivei Comenzi poate fi efectuată, la alegere, prin intermediul oricăreia dintre următoarele modalități:

Plata prin virament bancar

În cazul unei Comenzi pentru care Clientul alege această modalitate de plată:

  • Coordonatele bancare ale Vânzătorului vor fi regăsite în factura proforma transmisă de către Vânzător Clientului;

  • Clientul are obligația de a achita integral contravaloarea Comenzii - în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data facturii proforma. Vânzătorul va primi confirmarea plații în avans efectuate de Client în contul magazinului on-line, termenul de livrare începând să curgă de la acest moment al confirmării plății. Factura document justificativ va fi inclusă în coletul conținând Produsul livrat. Dacă plata nu este înregistrată ca efectuată în termen de 7 zile de la plasarea Comenzii, rezervarea Produsului comandat va fi anulată, și Vânzătorul este exonerat de orice obligații aferente unei asemenea Comenzi și rezultând din Termeni și Condiții, inclusiv dar fără a se limita la obligația de livrare a Comenzii către Client;

  • Comanda va fi procesată de Vânzător în scop de livrare strict ulterior creditării contului bancar relevant al Vânzătorului cu suma integrală aferentă facturii proforme transmise Clientului conform prevederilor de mai sus.

Plata către curier (în sistem ramburs)

În cazul unei Comenzi pentru care Clientul alege această modalitate de plată, suma totală de plata aferenta Comenzii plasate pentru Produsele comandat/e de Client în temeiul respectivei Comenzi se va efectua de către Client direct către curierul care îi livrează Clientului Comanda. În cazul în care sumele datorate de Client conform Comenzii nu sunt achitate curierului de către Client, Produsele aferente nu vor fi lăsate Clientului, și Vânzătorul nu va putea fi ținut răspunzător pentru nicio consecință asociată neexecutării livrării.