Politica de retur - Norauto

Despre noi

Cariere

Produse si servicii

Viata la Norauto

Dreptul de retragere

(termenii utilizați mai jos cu majusculă vor avea înțelesul atribuit prin Termenii și condițiile de vânzare, de pe Site)

Stimate Client, aveți dreptul de a renunța la Produsele comandate și deja livrate de către noi în temeiul unei Comenzi executate conform Termenilor si condițiilor de vânzare existente pe Site, fără penalități și fără a fi necesară invocarea unui motiv, în termen de maxim 14 zile calendaristice începând cu ziua recepționării fizice a Produselor de către dumneavoastră sau o terță parte indicată de dumneavoastră (mai precis ziua la care intrați dumneavoastră, sau o terță parte indicată de dumneavoastră, alta decât transportatorul, în posesia fizică a Produselor în privința cărora doriți să vă exercitați dreptul de retragere).

În cazul în care ați comandat printr-o singură Comandă Produse multiple care vă sunt livrate separat, termenul de retragere de 14 zile va curge de la data la care dumneavoastră sau o terță parte indicată de dumneavoastră, alta decât transportatorul, intrați în posesia fizică a ultimului produs.

În cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese, termenul de retragere de 14 zile va curge de la data la care dumneavoastră sau o terță parte indicată de dumneavoastră, alta decât transportatorul, intrați în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese.

 

În caz de exercitare a dreptului de retragere, vă rugăm sa completați Formularul de retragere disponibil pe Site, sau să utilizați orice altă declarație neechivocă (de exemplu o scrisoare transmisă la adresa de e-mail vanzarionline@norauto.ro) prin care vă exprimați în mod neechivoc decizia de retragere din contractul la distanță încheiat cu Vânzătorul în legătură cu Produsele în privința cărora doriți să vă exercitați dreptul de retragere. De asemenea, ne puteți adresa cererea dumneavoastră pe adresa poștală: B-dul Iuliu Maniu, nr. 7, et. 1, corp Z, Sector 6, București, România, telefon 0312.280.280.

Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind dreptul de retragere (Formularul/declarația neechivocă de retragere din contract completate) înainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice (perioada de retragere) mai sus menționat.

În procedura de returnare efectivă a Produselor în cazul exercitării dreptului de retragere, dumneavoastră, în calitate de Client, trebuie să respectați următoarele condiții cumulative:

  • Produsele sunt returnate Vânzătorului în termen de 14 zile de la data la care dumneavoastră ați transmis Vânzătorului comunicarea asupra deciziei/voinței dumneavoastră de retragere din contractul la distanță, prin formularul de retragere/declarația neechivocă dat(ă) conform celor de mai sus. Termenul este respectat dacă Produsul/Produsele este (sunt) trimis(e) înapoi Vânzătorului înainte de expirarea celor 14 zile calendaristice anterior menționate, astfel încât vă rugăm să expediați Produsele fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ați comunicat retragerea conform celor de mai sus.

  • Produsele sunt returnate Vânzătorului în ambalajul original (ambalajul în care au fost recepționate de către dumneavoastră) și în aceeași stare în care se găseau la momentul livrării acestora către dumneavoastră; aceasta verificare este efectuată în depozitul Vânzătorului la momentul recepției returului; în cazul în care Produsul nu e ambalat corespunzător în ambalajul original, Clientul va fi singurul răspunzător de orice deteriorare în timpul transportului;

  • Produsele sunt returnate Vânzătorului în mod complet, incluzând oricare și toate accesoriile, consumabilele sau materialele de prezentare și publicitate aferente acestuia, neuzat, fără urme de murdărie sau zgârieturi etc.; stimate Client, sunteți responsabil pentru diminuarea valorii Produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Produselor;

  • Va trebui să suportați costurile directe aferente returnării Produsului/Produselor către Vânzător. În cazul în care efectuați returul prin modalitatea de livrare prin curierul Vânzătorului, veți achita costurile de livrare către curier la momentul predării returului. În caz contrar, Vânzătorul își rezervă dreptul de a reține costurile directe aferente returului din valoarea deja achitată de dumneavoastră pentru Produse;

  • Trebuie să returnați Produsele conform celor de mai sus la depozitul Vânzătorului de la adresa mentionata pe bonul fiscal aferent produsului sau la adresa comunicata de catre un reprezentant Norauto

In cazul în care doriți să vă retrageți, cu condiția respectarii elementelor de mai sus, Vânzătorul vă va rambursa toate sumele primite de la dumneavoastră aferente Produselor pe care doriți să le returnați astfel, în termen de cel mult 14 zile calendaristice începând cu data la care am fost informați de decizia dumneavoastră de retragere din contract prin Formularul/declarația neechivocă de retragere comunicate conform celor de mai sus. Pentru Comenzile plătite la livrare sau prin virament bancar, returnarea sumelor achitate de dumneavoastră se va face prin transfer bancar în contul bancar pe care l-ați menționat în documentul de retragere. Contul bancar trebuie să fie în lei.

Putem amâna rambursarea sumelor plătite de dumneavoastră până la data recepționării Produsului/Produselor sau până la momentul primirii din partea dumneavoastră a unei dovezi care să ateste expedierea Produsului/Produselor către depozitul nostru, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Vânzătorul va emite o factura "storno", în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în momentul recepționării Produselor returnate în depozitul de la adresa mentionata pe bonul fiscal aferent produsului.

Conform legislației aplicabile în această materie, există excepții de la exercitarea dreptului de retragere din contract de către consumator. Pentru mai multe informații despre acestea, vă rugam să consultați Termenii si condițiile de vânzare existente pe Site.

Dreptul de retragere din contract nu înlocuiește dreptul consumatorului prevăzut în legislația privind garanțiile asociate produselor vândute. Vă rugam să consultați mai jos politica noastră de retur aplicabilă retururilor în garanție.

Atenție: În cazul în care nu aveți calitatea de consumator potrivit legii (deci inclusiv dacă sunteți persoană juridică) NU beneficiați de prerogativa dreptului de retragere, detaliată mai sus, prerogativă recunoscută numai consumatorilor de către legislația specifică a contractelor la distanță.

Returul in garanție

(termenii utilizați mai jos cu majusculă vor avea înțelesul atribuit prin Termenii și condițiile de vânzare, de pe Site)

Stimate Client,

Vă prezentăm în cele ce urmează condițiile în care puteți returna Produsele aflate în garanție, în cazul identificării unor cazuri de neconformitate în condițiile garanției aferente unui anumit Produs.

Toate Produsele comercializate de către Vânzător beneficiază de garanția legală conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor/distribuitorilor. La livrarea către dumneavoastră, Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător/distribuitor în parte. Produsele vor fi însoțite, la livrare, de următoarele documente: factură, bon fiscal, termenii de garanție comercială (suplimentară garanției legale), dacă este cazul.

Termenii garanției legale și, după caz, ai garanției comerciale (inclusiv condițiile în care dumneavoastră, în calitate de Client, beneficiați de garanția comercială) sunt prezentați în documentele astfel furnizate către dumneavoastră la livrarea Produselor.

În cazul în care dumneavoastră constatați că documentul privind garanția nu v-a fost furnizat, trebuie sa îl solicitați Vânzătorului în cel mult 48 de ore de la livrare la nr. de apel 0312.280.280, între orele 09:00-19:00 de luni până sâmbătă, sau prin e-mail la adresa vanzarionline@norauto.ro, sau prin scrisoare cu confirmare de primire transmisă pe adresa Vânzătorului.

Dată fiind natura anumitor Produse, anumite vicii ale acestora pot fi constatate numai la montaj. Astfel, în cazul Produselor – anvelope, când defectul de fabricare al unei anvelope este constatat la montaj, dumneavoastră, în calitate de Client, aveți obligația: (i) să informați serviciul de asistență clienți al Vânzătorului prin e-mail, fax sau scrisoare recomandată adresată Vânzătorului – la următoarele coordonate: București, Sector 6, B-dul Iuliu Maniu nr. 7, Cod Postal 061072, și (ii) să anexați copii de pe factura de achiziție, certificatul de garanție, certificatul de înmatriculare al autovehiculului, dovada montării într-un service autorizat RAR (deviz de montaj), precum și o informare privind constatarea defecțiunii (poziția de montaj, rularea înregistrată, tipul defecțiunii și împrejurările în care a apărut).


În acest caz al Produselor - anvelope, Vânzătorul va recupera de la dumneavoastră Produsul considerat cu defect și îl va trimite producătorului cu titlu de Produs în garanție, pentru a fi expertizat de către acesta. Durata expertizei este cea indicată de producător în certificatul de garanție furnizat. Daca defectul este confirmat de către producător, anvelopa va fi înlocuită aplicând, după caz, un grad de uzură.


Dumneavoastră aveți obligația să citiți cu atenție și să respectati prevederile cuprinse în certificatul de garanție aferent Produselor, în caz contrar existând riscul de a pierde garanția respectivelor Produse.

În cazul în care constatați că Produsele nu sunt conforme cu comanda dumneavoastră sau că ele prezintă defecte, vă rugăm să contactați serviciul nostru de Relații cu clienții la numărul de telefon 0312.280.280 sau e-mail la vanzarionline@norauto.ro pentru a stabili detaliile returului.

În cazul returului în garanție, toate costurile legate de retur (incluzând costurile directe legate de transportul Produsului/Produselor) sunt în sarcina Vânzătorului.