Termeni și condiții de utilizare - Norauto

Despre noi

Cariere

Produse si servicii

Viata la Norauto

TERMENI ȘI CONDIȚII DE VÂNZARE în vigoare începând cu data de 25.05.20181.DEFINIȚII ȘI TERMENI

NORAUTO ROM SERVICES S.R.L. înseamnă societatea cu răspundere limitată NORAUTO ROM SERVICES S.R.L., organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social situat în Bd.Iuliu Maniu, nr. 7, et. 1, corp Z, Sector 6, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15384/2008, având cod unic de înregistrare 24446621, capital social 43.185.100 lei;

Comanda înseamnă documentul electronic aferent formei de comunicare la distanță utilizate între Vânzător (definit mai jos) și Client, în temeiul căruia Clientul îi transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului (definit mai jos), oferta sa de a achiziționa un Produs/o serie de Produse prezentate în cadrul Site-ului;

Cont înseamnă secțiunea relevantă din cadrul Site-ului (definit mai jos): formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă inserate de către Client, care creează posibilitatea Clientului de a transmite Vânzătorului (definit mai jos) o Comandă, precum și nu în ultimul rând care include date și/sau informații referitoare la persoana Clientului și istoricul acestuia din urmă în cadrul Site-ului (i.e. Comenzi anterioare, facturi, garanții, Produse comandate, etc.);

Client înseamnă orice persoană fizică / juridică înregistrată pe Site, care, ulterior finalizării procesului de creare a Contului: efectuează/transmite Vânzătorului (definit mai jos) o Comandă conform acestor Termeni și Condiții de Vânzare si primește confirmarea din partea Vânzătorului cu privire la acceptarea Comenzii sale;

Produse înseamnă oricare și toate produsele prezentate de către Vânzător (definit mai jos) pe Site și/sau comercializate de Vânzător prin intermediul Site-ului, în condițiile legii;

Site înseamnă domeniul www.norauto.ro, unde se află magazinul on-line al Vânzătorului;

Specificațiile Produselor înseamnă principalele caracteristici ale Produselor – astfel cum acestea sunt prezentate în cadrul Site-ului;

Termeni și Condiții

de Vânzare înseamnă termenii și condițiile de vânzare/comercializare a Produselor, detaliați în prezenta secțiune a Site-ului, care guvernează relația comercială dintre Vânzător și Client, cu privire la vânzarea on-line de către Vânzător, a Produselor prezentate pe Site; Termenii și Condițiile de Vânzare aplicabile unui Client vor fi cele afișate pe www.norauto.ro la data efectuării unei Comenzi conform acestor Termeni și Condiții;

Vânzător înseamnă societatea NORAUTO ROM SERVICES S.R.L, CIF: RO 24446621, Nr.de ordine în Registrul Comerțului: J40/15384/ 10.09.2008, Adresa: Jud. București, Sector 6, Bd.Iuliu Maniu, Nr.7, Cod Postal 061072, capital social 43.185.100 lei.

2. SITE-UL

 • Website-ul  www.norauto.ro este operat de către NORAUTO ROM SERVICES SRL.

 • Adresa: București, Sector 6, Bd.Iuliu Maniu, Nr.7, Cod Postal 061072
  Tel: 0374.20.01.80
  Fax: 0374.20.01.83
  E-mail: office@norauto.ro

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

 • Acești Termeni și Condiții guvernează relația comercială dintre Vânzător și utilizator/Client cu privire la vânzarea on-line a Produselor. Vânzătorul poate modifica oricând și unilateral Termenii și Condițiile, fără nicio notificare prealabilă a utilizatorului/Clientului, și va pune la dispoziție noua versiune a acestor Termeni și Condiții pe www.norauto.ro.

 • Vânzătorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura utilizarea Site-ului în condiții de confidențialitate și securitate, însă Clientul are obligația de a păstra confidențialitatea datelor sale furnizate pe Site, fiind unic răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terț, indiferent dacă divulgarea a fost intenționată, din neglijență sau din imprudență; totodată, Vânzătorul nu oferă nicio garanție, din punct de vedere tehnic și funcțional, sau privind lipsa virușilor, în privința Site-ului.

 • Clientul se obligă să folosească Site-ul numai în scopul informării asupra Produselor și/sau efectuării unei Comenzi, respectiv să folosească Contul numai în scopul efectuării unei Comenzi cu privire la achiziționarea Produselor, asigurându-se că prin propria conduită nu perturbă funcționarea normală a acestui website. Prin accesarea Site-ului, Clientul este singurul responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestuia. Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri administrate de terți, conform politicilor de utilizare specificate pe respectivele site-uri. Orice astfel de includere de trimiteri nu implică răspunderea Vânzătorului pentru materialul disponibil pe sau prin aceste website-uri, și nici vreo asociere cu operatorii lor. Clientul accesează orice astfel de website-uri externe prin voința proprie și pe propriul risc.

 • Vânzătorul deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conținutul Site-ului, și poate modifica unilateral oricând și fără nici o notificare prealabilă conținutul, forma de prezentare și/sau structura Site-ului.

 • Acești Termeni și Condiții, precum și versiunile ulterioare actualizate, vor fi stocate de către Vânzător, fiind accesibili utilizatorilor și Clienților pe Site.

3.1 Accesul în scopul de a crea un Cont și a efectua Comenzi

 • În deplin acord cu Termenii și Condițiile de Vânzare din prezenta Secțiune, accesul în scopul de crea un Cont, precum și de efectua o Comandă, este permis oricărui utilizator, cu respectarea prezenților Termeni și Condiții de Vânzare. Cu toate acestea și pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa oricând, cu efect imediat și fără informare prealabilă, accesul utilizatorului/Clientului la Site, în cazul în care există indicii/Vânzătorul consideră că, în temeiul conduitei și/sau activității utilizatorului/Clientului respectiv în cadrul Site-ului, acțiunile acestuia prejudiciază/ar putea prejudicia în orice formă Vânzătorul, inclusiv renumele sau reputația Vânzătorului.

 • Utilizatorul/Clientul este singur și pe deplin responsabil de acuratețea și veridicitatea datelor și informațiilor introduse în formularele de pe Site, atât în crearea Contului, cat și în utilizarea lui pentru înregistrarea de Comenzi.

3.2 Publicarea de informații pe Site

 • Prin intermediul Site-ului, Vânzătorul își propune să prezinte utilizatorilor/Clienților informații corecte și actualizate privind Produsele, inclusiv Specificațiile Produselor, promoții practicate de către Vânzător, – dacă este cazul, orice alte informații pe care Vânzătorul le consideră utile utilizatorilor/Clienților.

 • Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de Vânzare, Clientul confirmă că a fost informat prin intermediul Site-ului cu privire la modalitatea de comandă a Produselor, prețul total al Produselor achiziționate (incluzând taxele incluse), toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poștale sau de orice alta natură aferente Produselor (și cazurile și cuantumul în care pot fi suportate de către Client), inclusiv perioada de valabilitate a promoțiilor sau a prețurilor Produselor.

3.3 Prezentările Produselor – utilizate exclusiv cu titlu de prezentare

 • Pentru evitarea oricărui dubiu, toate prezentările grafice/pozele/imaginile statice sau dinamice, multimedia, aferente Produselor, prezentate în cadrul Site-ului, nu reprezintă o garanție pentru calități din partea Vânzătorului și sunt utilizate/expuse strict cu titlu de prezentare a Produselor, dat fiind mediul de comunicare si produsele în cauză, și nu angajează în niciun fel Vânzătorul.4. PRODUSELE 

4.1 Produsele – Aspecte generale

 • Produsele prezentate de Vânzător în cadrul Site-ului sunt destinate Clienților. Anvelopele și jantele comercializate pe Site sunt exclusiv produse noi. Vânzătorul nu comercializează produse second-hand sau reșapate.  Specificațiile Produselor prezentate pe Site pot să evolueze, respectiv Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica/amenda unilateral descrierile și/sau caracteristicile Produselor – astfel cum acestea sunt redate în cadrul Site-ului.  În deplin acord cu prevederile art. 3.3 de mai sus, pozele/imaginile Produselor nu reprezintă garanție pentru calitățile Produselor și sunt utilizate/expuse strict cu titlu de prezentare a Produselor.  In cazul anvelopelor, jantele care apar în poze nu sunt incluse înpreț.


4.2 Utilizarea Produselor

 • Ținând cont de specificitatea și de constrângerile tehnice ale Produselor comercializate de către Vânzător prin intermediul Site-ului, Clientul este obligat să respecte cu strictețe: (i) oricare și toate prescrierile și recomandările în materie de securitate și de fiabilitate referitoare la utilizarea Produselor (vehicul, umflare, presiune etc.), la montarea și stocarea acestora, astfel cum sunt menționate în documentația aferentă furnizată în privința Produselor (dacă este cazul) și/sau (ii) oricare și toate prevederile legale aplicabile în materia întrebuințării Produselor în deplin acord cu destinația acestora.

 • Pentru evitarea oricărui dubiu și în temeiul acestor Termeni și Condiții de Vânzare, Vânzătorul nu își asumă/nu poate fi tras la răspundere în nicio circumstanță pentru aspecte care țin de: (i) nerespectarea de către Client a prescrierilor și/sau recomandărilor mai sus menționate și/sau (ii) utilizarea de către Client în condiții necorespunzătoare a Produselor comandate prin intermediul Site-ului (e.g. prin montarea defectuoasa a anvelopelor, rularea neconforma, etc.) și/sau (iii) întrebuințarea Produselor comandate prin intermediul Site-ului în mod contrar destinației acestora.

4.3 Ruptura de stoc

 • În cadrul paginii de prezentare a Produselor din acest Site, Clientul are acces la informațiile referitoare la disponibilitatea/existența în stocul Vânzătorului a oricăror asemenea Produse. Informațiile anterior menționate sunt în mod corespunzător actualizate de către Vânzător, în mod periodic și raportat în permanență la cantitățile efective de Produse existente în stocul Vânzătorului.

 • În concret, ofertele si Produsele prezentate pe Site sunt disponibile în limita stocului efectiv existent la momentul plasării Comenzii. Astfel, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula o Comandă în cazul în care Produsul comandat nu mai este în stoc în momentul confirmării Comenzii. Vânzătorul va anunța telefonic Clientul despre o asemenea situație, și va da Clientului posibilitatea să aleagă un alt produs similar sau să agreeze un termen de livrare mai lung care să permită Vânzătorului să plaseze o comandă pentru acel Produs la un terț furnizor. Modificările astfel operate vor fi confirmate prin e-mail cu Clientul, e-mailul de confirmare de către Vânzător a modificărilor operate prin acordul comun al Clientului cu Vânzătorul fiind considerat momentul încheierii relației contractuale dintre părți.

 • În cazul în care mai mulți Clienți plasează Comenzi simultane pentru același Produs, acestea se vor onora în ordinea procesării lor pe Site.

 • Mai precis, utilizatorul/Clientul are acces – în cadrul paginii de prezentare a Produselor din acest Site – la următoarele informații punctuale, referitoare la disponibilitatea/existența în stocul Vânzătorului a Produselor:

 • Produsul este în stoc – Produsul se află în stoc; Termen maxim de livrare: 2 (două) zile lucrătoare; pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de 2 (două) zile lucrătoare începe să curgă la ora 24 a zilei în care Clientul plasează Comanda și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv);

 • Produsul nu mai este în stoc (Stoc epuizat) – Produsul nu se mai găsește efectiv în stoc la Vânzător, însă poate fi comandat la un terț furnizor, în cazul în care Clientul solicită acest lucru. În acest caz, Vânzătorul face o comanda specială la un terț furnizor, și o confirmare de comandă îi este trimisă pe email Clientului, cu indicarea noului termen de livrare (termenul de livrare indicat de terțul furnizor, la care se vor adaugă 2 zile lucrătoare). Clientul este informat final prin e-mail cu privire la confirmarea acestor detalii ale Comenzii astfel plasate. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de livrare începe să curgă la ora 24 a zilei în care Clientul plasează Comanda și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv);

 • Produsul este disponibil doar la comandă. În cazul în care Clientul înregistrează o Comandă cu privire la un astfel de Produs, un reprezentant al Vânzătorului va contacta Clientul pentru a-i comunica posibilitatea de livrare și termenul de livrare al acestui Produs, care poate ajunge pana la 15 zile lucrătoare. Clientul este informat final prin e-mail cu privire la confirmarea acestor detalii ale Comenzii astfel plasate. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de livrare începe să curgă la ora 24 a zilei în care Clientul plasează Comanda și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv).

5. COMANDA

5.1 Înregistrarea și finalizarea unei Comenzi

 • Ulterior îndeplinirii de către un Client a tuturor formalităților aferente creării Contului, Comenzile pot fi efectuate pe Site de respectivul Clientprin adăugarea Produsului/Produselor dorit/e în coșul de cumpărături, aferent fiecărei Comenzi, și completarea celorlalte informații cerute prin formularul Comenzii (dacă este cazul).

 • În continuare, Clientul trebuie să finalizeze Comanda prin selectarea uneia dintre modalitățile de efectuare a plății Produsului/Produselor astfel comandat/e. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este rezervat pentru achiziție în măsura în care există stoc efectiv disponibil pentru acesta – conform celor precizate în cadrul art. 4.3 de mai sus.

 • Înainte de a finaliza Comanda, Clientul trebuie să citească cu atenție acești Termeni și Condiții, astfel încât să își dea acordul că acceptă acești Termeni și Condiții în deplină cunoștință a prevederilor prezente și a drepturilor și obligațiilor părților conform acestor Termeni și Condiții.

 • Atenție: Adăugarea de către Client a oricărui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenziiprin selectarea conform celor mai sus descrise a modalității de plată aferente respectivului Produs, sau neacceptarea Termenilor și Condițiilor, NU atrage după sine: (i) înregistrarea Comenzii, (ii) rezervarea automată a Produsului, și nici (iii)obligația Vânzătorului de furnizare către Client a Produsului în cauză.

5.2 Finalizarea Comenzii

 • Prin finalizarea Comenzii conform prevederilor art. 5.1 de mai sus, Clientul declară și garantează că oricare și toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de achiziționare a Produselor aferente respectivei Comenzi, sunt adevărate, corecte și complete la data plasării Comenzii. Pentru evitarea oricărui dubiu, Vânzătorul nu își asumă în temeiul acestor Termeni și Condiții de Vânzare nicio răspundere pentru eventualele situații cu impact negativ generate de neconformitatea cu realitatea a datelor furnizate de Client (incluzând, dar fără a se limita la orice eventuale întârzieri în procesul de livrare a Produselor aferente Comenzii – ca urmare a furnizării de către Client Vânzătorului a unor date eronate cu privire la adresa de livrare).

 • Pentru executarea Comenzii, prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Clientul își dă acordul expres ca Vânzătorul să transmită acceptarea Comenzii și/sau alte informații legate de stadiul Comenzii la adresa de e-mail indicată de Client în Comandă.

 • Înainte de finalizarea comenzii este recomandabilă parcurgerea încă o dată a informațiilor/datelor introduse de Client în Comandă, pentru asigurarea corectitudinii acestora, dat fiind că acceptarea Comenzii de către Vânzător, conform art. 5.3 de mai jos, va duce la încheierea unei relații contractuale între Vânzător și Client cu privire la Produs (incorectitudinea datelor furnizate de Client poate duce la neonorarea Comenzii sau imposibilitatea livrării Produselor).

 • Modificarea oricăror date introduse în procesul de comandă, până la finalizarea Comenzii, se face prin accesarea butonului „Înapoi” sau prin modificarea oricăror date deja introduse si încă nevalidate pe pagina î n curs de completare din formularul de comandă. Totodată, Clientul poate fi atenționat asupra unor eventuale neconcordanțe în procesul de comandă, și va trebui să intervină pentru corectare/completare în vederea finalizării Comenzii.


5.3 Confirmarea de acceptare a Comenzii 

 • Ulterior înregistrării și finalizării Comenzii de către Client, deci al plasării Comenzii conform Termenilor și Condițiilor, Vânzătorul îi va transmite Clientului confirmarea de acceptare a respectivei Comenzi într-un termen de cel mult 1 (una) zi lucrătoare de la data plasării propriu-zise a Comenzii conform Termenilor și Condițiilor; confirmarea se transmite în acest scop la adresa de e-mail menționată de către Client în Contul său. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de 1 (una) zi lucrătoare începe să curgă la ora 24 a zilei în care Clientul plasează Comanda și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv).

 • În cazul în care, prin efectuarea Comenzii conform celor de mai sus, Clientul a optat pentru plata Produsului/Produselor comandat/e prin virament bancar, Comanda este procesată în scop de livrare numai după creditarea contului bancar relevant al Vânzătorului cu suma integrală aferentă Produsului/Produselor comandat/e de Client prin intermediul Site-ului conform formularului de Comandă. Clientului îi sunt confirmate prin e-mail efectuarea corespunzătoare a Comenzii și plata în avans astfel efectuată, în maxim 1 (una) zi lucrătoare de la efectuarea plății (termenul de 1 (una) zi lucrătoare începe să curgă la ora 24 a zilei în care Clientul plasează Comanda și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv)), momentul de început al termenului de livrare a Produselor fiind determinat de această confirmare.

5.4 Corectitudinea informațiilor 

 • Clientul este unicul responsabil sub aspectul corectitudinii și acurateței informațiilor transmise Vânzătorului la momentul înregistrării și finalizării unei Comenzi. Vânzătorul nu răspunde/nu va putea fi tras la răspundere în nicio circumstanță pentru incidența oricăror situații în care: (i) confirmarea de acceptare a Comenzii nu poate fi transmisă Clientului ca urmare a menționării de către acesta din urmă în Contul său, în mod greșit și/sau incomplet, a coordonatelor adresei de e-mail, sau (ii) Comanda nu poate fi livrată la adresa indicată de Client ca urmare a menționării de către acesta în Contul său, în mod greșit și/sau incomplet, a coordonatelor respectivei adrese de livrare, sau (iii) orice alte situații în care corectitudinea sau acuratețea datelor furnizate de Client împiedică executarea Comenzii.


6. PRETURILE PRODUSELOR SI MODALITATILE DE PLATA 

6.1 Prețurile Produselor - Facturare

 • Prețurile unitare ale Produselor afișate pe Site sunt exprimate în LEI și includ valoarea T.V.A. conform legislației în vigoare. Taxele, costurile și alte taxe/tarife în privința Produselor (ex. taxe de transport, taxe poștale, etc.) afișate pe Site sunt exprimate în LEI și includ TVA, dacă este cazul conform legislației în vigoare.

 • Prețul total de plată aferent unui Produs, modalitatea de plată precum și termenul de plată al respectivului Produs sunt expres specificate în conținutul fiecărei Comenzi.

 • În privința fiecărui Produs comandat, Clientul va fi obligat la plata prețului total evidențiat în Comanda aferentă Produsului, la momentul plasării acesteia, după caz (ex. preț inclusiv TVA, taxă de transport, taxe poștale, taxa de mediu, etc.).

6.2 Modificarea preturilor aferente Produselor

 • Vânzătorul își rezervă în temeiul acestor Termeni și Condiții de Vânzare dreptul de a modifica/amenda periodic prețurile prezentate pe Site. Pentru evitarea oricărui dubiu, prețul unitar aferent unui Produs este cel afișat pe Site (i.e. în dreptul respectivului Produs) în momentul transmiterii Comenzii către Vânzător, neputând fi modificat după acest moment, cu excepția cazului în care Clientul își va da acordul expres în acest sens, cu confirmarea pe email a modificărilor astfel agreate de Vânzător și Client.

6.3 Modalități de efectuare a plății Produselor

 • În cazul transmiterii de către Client a unei Comenzi, plata prețului total aferent respectivei Comenzi poate fi efectuată, la alegere, prin intermediul oricăreia dintre următoarele modalități:

6.3.1 Plata prin virament bancar

În cazul unei Comenzi pentru care Clientul alege această modalitate de plată:

 • Coordonatele bancare ale Vânzătorului vor fi regăsite în factura proforma transmisă de către Vânzător Clientului;

 • Clientul are obligația de a achita integral contravaloarea Comenzii - în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data facturii proforma. Vânzătorul va primi confirmarea plații în avans efectuate de Client în contul magazinului on-line, termenul de livrare începând să curgă de la acest moment al confirmării plății. Factura document justificativ va fi inclusă în coletul conținând Produsul livrat. Dacă plata nu este înregistrată ca efectuată în termen de 7 zile de la plasarea Comenzii, rezervarea Produsului comandat va fi anulată, și Vânzătorul este exonerat de orice obligații aferente unei asemenea Comenzi și rezultând din Termeni și Condiții, inclusiv dar fără a se limita la obligația de livrare a Comenzii către Client;

 • Comanda va fi procesată de Vânzător în scop de livrare strict ulterior creditării contului bancar relevant al Vânzătorului cu suma integrală aferentă facturii proforme transmise Clientului conform prevederilor art. 6.1 de mai sus.

6.3.1 Plata către curier (în sistem ramburs)

 • În cazul unei Comenzi pentru care Clientul alege această modalitate de plată, suma totală de plata aferenta Comenzii plasate pentru Produsele comandat/e de Client în temeiul respectivei Comenzi se va efectua de către Client direct către curierul care îi livrează Clientului Comanda. În cazul în care sumele datorate de Client conform Comenzii nu sunt achitate curierului de către Client, Produsele aferente nu vor fi lăsate Clientului, și Vânzătorul nu va putea fi ținut răspunzător pentru nicio consecință asociată neexecutării livrării.


7. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PRODUSELOR

 • Dreptul de proprietate asupra oricărui Produs comandat de Client în temeiul unei Comenzi se va transfera de la Vânzător Clientului la momentul livrării Produsului și semnării documentelor de livrare, strict sub rezerva plății integrale a sumei aferente respectivei Comenzi.


8. LIVRAREA PRODUSELOR 

8.1 Arealul de livrare – Ambalarea Produselor

 • Vânzătorul va efectua livrarea Produselor strict pe teritoriul României.

 • Vânzătorul se obligă să asigure ambalarea în acord cu cerințele legii aplicabile a oricăror Produse comandate de Client în temeiul unei Comenzi acceptate conform Termenilor și Condițiilor, precum și transmiterea către Client a documentelor însoțitoare aferente respectivelor Produse.

8.2 Modalități de livrare

 • Vânzătorul se obligă conform acestor Termeni și Condiții de Vânzare să îi livreze Clientului Produsele comandate de acesta din urmă în temeiul unei Comenzi acceptate de Vânzător, în sistem de curierat door-to-door.

 • Alternativ, conform opțiunii Clientului manifestate prin formularul Comenzii, Produsele comandate de Client în temeiul unei Comenzi acceptate de Vânzător pot fi ridicate direct dintr-un magazin al Vânzătorului, Clientul beneficiind așadar de opțiunea de alegere a oricărora dintre cele două variante/modalități de livrare a Produselor.8.3Costurile de livrare

 • Costurile de livrare prin curier a Produselor Comenzii transmise de către Client Vânzătorului și acceptate de Vânzător sunt suportate de Client. Costurile de livrare sunt afișate atât pe Site (in momentul înregistrării de către Client a Comenzii) cât și în cuprinsul facturii transmise de Vânzător Clientului conform mențiunilor art. 6.1 de mai sus (ca element distinct de prețul unitar al Produsului/Produselor comandat/e în temeiul Comenzii).

 • Livrarea este gratuită dacă valoarea Comenzii depășește suma de 400 LEI (pentru evitarea oricărui dubiu, valoarea de referință este suma tuturor prețurilor unitare ale Produselor comandate, inclusiv TVA). Excepție de la aceasta facilitate o reprezintă cutiile de portbagaj, pentru care se va factura costul livrării indiferent de valoarea Comenzii care conține și cutia de portbagaj.

8.4 Întârzierile de livrare

 • În situația în care Vânzătorul nu asigură livrarea Produsului în termenul de livrare asumat potrivit acestor Termeni și Condiții, Vânzătorul va rambursa integral Clientului sumele plătite în vederea achiziționării Produsului, în maxim 7 (șapte) zile de la data la care termenul de livrare a fost depășit, dacă părțile nu agreează altfel (ex. Clientul este de acord cu un nou termen de livrare, sau solicită livrarea unui alt Produs).

8.5 Aviz de prezentare

 • Livrarea Produsului/Produselor obiect al unei Comenzi este asigurată de către un agent de livrare mandatat în acest scop de Vânzător, la adresa de livrare indicată în Comandă. Corelativ obligației de livrare a Vânzătorului, Clientului îi revine obligația de preluare a Produselor aferente Comenzii. În caz de absență a Clientului în ziua livrării, agentul de livrare este obligat sa contacteze Clientul pentru a stabili de comun acord data aferentă unei noi întâlniri. Clientul trebuie să ia legătura cu agentul de livrare pentru a intra în posesia Produsului/Produselor comandat/e în termen de cel mult 5 zile calendaristice începând cu prima prezentare a agentului de livrare la adresa de livrare a Comenzii. După expirarea acestui termen de 5 zile calendaristice și în cazul în care Clientul nu preia, fără temei, Produsele comandate și/sau refuză fără temei semnarea documentelor de livrare cu agentul de livrare: Produsul/Produsele nu vor fi lăsate în posesia Clientului, costurile de retur urmând a fi facturate Clientului. În cazul în care Clientul a efectuat plata Comenzii în avans prin virament bancar, Clientul este de acord asupra deducerii costurilor de retur către Vânzător din suma de rambursat Clientului pentru Comanda sa, în considerarea încălcării culpabile de către Client a obligației sale de preluare a Produsului/Produselor care îi incumbă în temeiul Contractului încheiat cu Vânzătorul.

8.6 Livrare parțială

 • În cazul în care, după efectuarea livrării, Clientul constată lipsa oricăror Produse aferente Comenzii sale, Clientul va informa în mod corespunzător serviciul de asistență clienți al Vânzătorului, disponibil la nr. de apel 0312.280.280 , intre orele 08:00-20:00 de luni pana sâmbătă, sau prin e-mail la adresa vanzarionline@norauto.ro sau prin scrisoare cu confirmare de primire transmisa pe adresa Societății cu privire la aceasta neconcordanță într-un termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare începând cu data livrării propriu-zise a Comenzii, evidențiată în documentul de livrare (pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de 2 zile lucrătoare începe să curgă la ora 24 a zilei în care este consemnată livrarea și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv)). Sub rezerva respectării de către Client a obligațiilor mai sus menționate, Vânzătorul se angajează conform acestor Termeni și Condiții de Vânzare să îi transmită Clientului Produsul/Produsele lipsă din Comandă în cel mai scurt timp posibil în acest sens, conform înțelegerii părților.

 • Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul lipsei îndeplinirii cumulative a condițiilor mai sus precizate: (i) Vânzătorul va fi îndreptățit în temeiul acestor Termeni și Condiții de Vânzare să nu accepte nicio reclamație din partea Clientului având ca obiect eventuale deficiențe de ordin cantitativ ale Produselor aferente unei Comenzi, iar (ii) răspunderea Vânzătorului derivând din/aflată în legătură cu livrarea către Client a unei Comenzi necorespunzătoare din punct de vedere cantitativ nu va putea fi în nicio circumstanță antrenată.


8.7 Neconformitatea cu Specificațiile Produselor sau cu mențiunile Comenzii

 • În caz de livrare către Client a unui Produs necorespunzător din punct de vedere calitativ și/sau care nu este similar Produsului comandat pe Site, Clientul va informa în mod corespunzător serviciul de asistență clienți al Vânzătorului la nr. de apel 0312.280.280, între orele 08:00-20:00 de luni până sâmbătă, sau prin e-mail la adresa vanzarionline@norauto.ro sau prin scrisoare cu confirmare de primire transmisă pe adresa Societății cu privire la orice asemenea deficiențe într-un termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare începând cu data livrării propriu-zise a Comenzii (pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de 2 zile lucrătoare începe să curgă la ora 24 a zilei în care este consemnată livrarea și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv)).

 • Sub rezerva respectării de către Client a obligațiilor mai sus menționate, Vânzătorul se angajează conform acestor Termeni și Condiții de Vânzare să preia pe costul său Produsul/Produsele neconforme în acord cu cele mai sus descrise, precum și să reexpedieze către Client un alt Produs/alte Produse de aceeași natură și având aceleași caracteristici, în maxim 14 zile, daca părțile nu convin altfel în scris.9. GARANȚIA PRODUSELOR

 • Toate Produsele comercializate de către Vânzător beneficiază de garanția legală conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor/distribuitorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător/distribuitor în parte. Produsele vor fi însoțite, la livrare, de următoarele documente: factură, bon fiscal, termenii de garanție comercială (suplimentară garanției legale), dacă este cazul.

 • Termenii garanției legale și, după caz, ai garanției comerciale (inclusiv condițiile în care un Client beneficiază de garanție comercială) sunt prezentați în documentele astfel furnizate Clientului la livrare.

 • În cazul în care Clientul constată ca documentul privind garanția nu i-a fost furnizat, trebuie sa îl solicite Vânzătorului în cel mult 48 de ore de la livrare la nr. de apel 0312.280.280, intre orele 08:00-20:00 de luni până sâmbătă, sau prin e-mail la adresa vanzarionline@norauto.ro sau prin scrisoare cu confirmare de primire transmisă pe adresa Societății.

 • Data fiind natura anumitor Produse, anumite vicii ale acestora pot fi constatate numai la montaj. Când defectul de fabricare al unei anvelope este constatat la montaj, Clientul are obligația: (i) să informeze serviciul de asistență clienți al Vânzătorului prin e-mail, fax sau scrisoare recomandata adresata Vânzătorului – la următoarele coordonate: București, Sector 6, B-dul Iuliu Maniu nr. 7, Cod Postal 061072, și (ii) sa anexeze copii de pe factura de achiziție, certificatul de garanție, certificatul de înmatriculare al autovehiculului, dovada montării într-un service autorizat RAR (deviz de montaj) precum si o informare privind constatarea defecțiunii (poziția de montaj, rularea înregistrata, tipul defecțiunii și împrejurările în care a apărut).

 • În cazul anvelopelor, Vânzătorul va recupera de la Client produsul considerat cu defect și îl va trimite producătorului cu titlu de Produs în garanție, pentru a fi expertizat de către acesta. Durata expertizei este cea indicata de producător în certificatul de garanție furnizat. Daca defectul este confirmat de către producător, anvelopa va fi înlocuită aplicând, după caz, un grad de uzură.

 • Clientul are obligația să ia la cunoștință și să respecte prevederile cuprinse în certificatul de garanție aferent Produselor, în caz contrar existând riscul de a pierde garanția respectivelor Produse.

10. DREPTUL DE RETRAGERE

 • Clientul persoană fizică care are calitatea de consumator potrivit legii are dreptul de a notifica Vânzătorul că renunță la Produsele comandate și deja livrate de către Vânzător acestuia în temeiul unei Comenzi: fără penalități și fără a fi necesară invocarea unui motiv, în termen de maxim 14 zile calendaristice începând cu ziua recepționării fizice a Produselor de către Client (inclusiv de o terță parte indicată de Client, alta decât transportatorul). Clienții care nu au calitatea de consumatori potrivit legii (inclusiv persoanele juridice) NU beneficiază de prerogativa dreptului de retragere.

 • În cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă mai multe Produse care vor fi livrate separat, termenul de retragere de 14 zile va curge de la data la care Clientul intră în posesia fizică a fiecărui Produs. • În cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese, termenul de retragere de 14 zile va curge de la data la care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese.

 

 • În caz de exercitare a dreptului de retragere, Clientul este rugat să completeze Formularul de retragere disponibil pe Site, sau să emită orice altă declarație neechivocă prin care acesta își exprimă decizia de retragere din contractul la distanță încheiat cu Vânzătorul potrivit procedurii din acești Termeni și Condiții de Vânzare; Formularul de retragere / declarația se va transmite prin e-mail la adresa vanzarionline@norauto.ro. În situația în care Clientul utilizează aceasta opțiune, Vânzătorul îi va transmite fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a Formularului de retragere /declarației neechivoce de retragere din contractul la distanță.

 • Clientul își exercită în termen dreptul de retragere în cazul în care îi transmite Vânzătorului formularul/declarația neechivocă de retragere din Contract înainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice mai sus menționat.

Returnarea Produselor conform prevederilor acestui articol este acceptată de către Vânzător numai dacă sunt respectate următoarele condiții cumulative:

 • Produsele sunt returnate Vânzătorului în termen de 14 zile de la data la care Clientul a transmis Vânzătorului comunicarea asupra deciziei/voinței sale de retragere din contractul la distanță, prin formularul de retragere/declarația neechivocă dat(ă) conform celor de mai sus. Termenul este respectat de Client dacă Produsul/Produsele sunt trimise înapoi Vânzătorului înainte de expirarea celor 14 zile calendaristice anterior menționate. Clientul are obligația de a suporta costurile directe aferente returnării Produsului/Produselor, cu precizările de mai sus;

 • Produsele sunt returnate Vânzătorului în ambalajul original (ambalajul în care au fost recepționate de Client) și în aceeași stare în care se găseau la momentul livrării acestora către Client; aceasta verificare este efectuata în depozitul Vânzătorului la momentul recepției returului; în cazul în care Produsul nu e ambalat corespunzător în ambalajul original, Clientul va fi singurul răspunzător de orice deteriorare în timpul transportului;

 • Produsele sunt returnate Vânzătorului în mod complet, incluzând oricare și toate accesoriile, consumabilele sau materialele de prezentare și publicitate aferente acestuia, neuzat, fără urme de murdărie sau zgârieturi etc.;

 • Toate costurile directe aferente returnării Produselor (inclusiv pentru livrarea înapoi către Vânzător) sunt suportate exclusiv de către Client. În cazul în care Clientul efectuează returul prin modalitatea de livrare prin curierul Vânzătorului, Clientul va achita costurile de livrare la momentul predării returului. În caz contrar, Vânzătorul își rezerva dreptul de a retine costurile directe aferente returului din valoarea deja achitată de Client pentru Produse;

 • Produsele sunt returnate la depozitul Vânzătorului de la adresa Autostrada București-Pitești nr.11-12, localitatea Chiajna, județul Ilfov.

În cazul îndeplinirii condițiilor de mai sus, în termen de cel mult 14 zile calendaristice începând cu data la care Vânzătorul este informat de decizia de retragere din contract prin formularul/declarația neechivocă de retragere transmise de Client conform prevederilor acestui articol, fără întârziere nejustificată, Vânzătorul va returna Clientului toate sumele achitate de Client prin Comandă. Pentru comenzile plătite de Client la livrare sau prin virament bancar, returnarea banilor se va face prin transfer bancar în contul bancar menționat de Client în documentul de retragere. Contul bancar trebuie să fie în lei. În sarcina Clientului nu se vor percepe comisioane suplimentare ca urmare a unei astfel de rambursări; se vor aplica, totodată, precizările de mai sus privind eventuala reținere a costurilor directe de retur.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a amâna rambursarea sumelor plătite de Client (cu precizările privind reținerea costurilor directe de retur, dacă este cazul) până la data recepționării Produsului/Produselor sau până la momentul primirii din partea Clientului a unei dovezi care să ateste expedierea Produsului/Produselor către Vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Vânzătorul va emite o factura "storno", în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în momentul recepționării Produselor returnate în depozitul Vânzătorului de la adresa Autostrada București-Pitești nr.11-12, localitatea Chiajna, județul Ilfov.

Conform legislației aplicabile în această materie, sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului persoană fizică consumator și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

 2. furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de Clientul persoană fizică sau personalizate în mod clar;

 3. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

 4. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de către Clientul persoana fizică consumator;

 5. contractele în cazul cărora Clientul persoană fizică consumator a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul sau pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de către Clientul persoană fizică sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

 6. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

 7. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului persoana fizică și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 


1. Consimțământul pentru primirea de newslettere cu conținut comercial se manifesta de Utilizator conform Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe www.norauto.ro, disponibila pe Site.

2 Detalii privind prelucrarea datelor in vederea transmiterii de newslettere, inclusiv condițiile de dezabonare, se afla in Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe www.norauto.ro, disponibila pe Site.

12. DISPOZIȚII FINALE

Adresa oficială de web a ANPC. Prima pagină a Site-ului îi oferă Clientului posibilitatea a accesa în mod direct link-ul către adresa oficială de web a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (www.anpc.gov.ro).

Legea aplicabilă. Acești Termeni și Condiții de Vânzare sunt guvernați de și interpretați în conformitate cu legea română.

Luare la cunoștință. Înainte de a valida Comanda sa, Clientul declară că a luat la cunoștință întregul conținut al acestor Termeni și Condiții de Vânzare si că îl accepta în totalitate, în mod necondiționat și fără rezerve.

Jurisdicție. Clientul și Vânzătorul vor încerca să soluţioneze pe cale amiabilă orice dispută ivită în temeiul acestor Termeni și Condiții de Vânzare. Orice astfel de dispută care nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă de către Client și Vânzător va fi înaintată spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul Vânzătorului.

Reclamațiile privind vânzarea Produselor trebuie semnalate în scris de către Client, la adresele office@norauto.ro sau prin poștă pe adresa sediului societății în maxim 15 zile de la apariția motivului, iar Vânzătorul va răspunde la o reclamație în maxim 30 de zile de la primirea acesteia.


Pentru a accesa arhiva cu Termenii si conditiile ce au fost in vigoare pana la data de 24.05.2018 click AICI.