Regulamentul Programului de Fidelitate - Norauto

Despre noi

Cariere

Produse si servicii

Viata la Norauto

Regulamentul Programului de Fidelitate - Cardul de Fidelitate Norauto (“Programul de fidelitate”)

Condiții generale și de funcționare a cardului de fidelitate NorautoCardul Norauto nu este o linie de credit, este un card de fidelitate, care permite titularului său sa beneficieze de avantajele și ofertele Norauto fara costuri suplimentare, conform prezentului document!

Acest card a fost creat pentru a recompensa clientii care fac frecvent cumparaturi in magazinele/centrele Norauto Romania, in scopul de a le putea oferi avantaje și recunoaștere pentru loialitatea lor față de produsele și/sau serviciile noastre.

Cardul poate fi cerut de orice persoana fizica, rezidenta in Romania și care a implinit varsta de 18 ani.

Participarea la programul de fildelitate Norauto este reglementata de acest document de condiții generale și de funcționare a Cardului de fidelitate Norauto. Aceste conditii pot fi modificate sau anulate exclusiv de catre NORAUTO, in orice moment, printr-un comunicat ce va fi afișat in magazinele noastre și pe site-ul companiei (www.norauto.ro).

În caz de incetare a Programului de Fidelitate, indiferent de motiv, toate punctele acumulate și beneficiile pot fi revocate, cu exceptia cazului in care acestea au fost deja incasate de titularul cardului. Din momentul aderarii la programul de fidelitate clientul va putea beneficia de ofertele și bonusurile oferite de Norauto Romania, în condițiile promoțiilor în care acestea se aplică.

Orice persoana fizică devine participant la programul de fidelitate dupa completarea și semnarea in mod corespunzator a Formularului de solicitare inregistrare în Programul de Fidelitate, dupa citirea conditiilor generale și de functionare a cardului Norauto și a notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aferent Programului de fidelitate, care face parte din Formular. Prin semnarea Formularului de înregistrare în Programul de fidelitate, solicitantul Cardului de fidelitate Noraută confirmă participarea la Programul de fidelitate în Condițiile generale și de funcționare a cardului Norauto.

O persoană poate deține doar un singur Card de fidelitate Norauto, care este valabil 12 luni, conform prezentului document. Cardul de fidelitate Norauto este acceptat doar in centrele/magazinele Norauto din Romania și punctele aferente Cardului de fidelitate Norauto sunt generate, conform celor de mai jos, doar urmare a achizițiilor efectuate în magazinele/centrele Norauto din România. Acest card contine servicii și avantaje nedisociabile.

Toti detinatorii de Carduri de fidelitate Norauto beneficiaza de urmatoarele servicii și tarife preferentiale:

 • 250 de puncte bonus primite la prima achizitie de produse Norauto, dupa completarea formularului de deautoruluiNorautoutoutul de fidelitate;

 • Puncte de fidelitate ce vor fi transformate in bonuri de cumparaturi pentru achizirautoutoutul de fidelitate, doar Norauto.

Punctele de fidelitate vor fi oferite la orice achizitie de produse și/sau servicii comercializate de Norauto, dupa mentionarea numărului de telefon mobil – ID card de fidelitate, in momentul achitarii produselor sau serviciilor la casa. Se va primi 1 punct de fidelitate pentru fiecare 1 leu cheltuit in centrele / magazinele Norauto. Punctele de fidelitate se pot transforma in bonuri de cumparaturi valabile timp de 6 luni de la data emiterii bonului, conform procedurii de mai jos.

Valoarea punctelor :

 • 1 Leu cheltuit = 1 punct

 • 500 puncte  = 1 bon de cumparaturi in valoare de 15Lei

 • 600 puncte = 18 Lei

 • 700 puncte = 21 Lei

Soldul ramas pe card va fi cumulat cu urmatoarele puncte.

Bonul de cumparaturi se emite clientului doar daca respectivul client acumulează pe Cardul de fidelitate Norauto minim 500 de puncte și doar in cazul in care clientul solicita emiterea bonului.

Dupa emiterea bonului, acesta va putea fi folosit incepând cu urmatoarea achizitie, pentru orice achizitii de produse și/sau servicii in cadrul magazinelor Norauto Romania. Clientul nu poate primi contravaloarea bonurilor/punctelor în bani.

Aceste bonuri nu sunt divizibile și nu pot fi rambursate in numerar. În cazul se vor face cumparaturi ce nu ating limita celor 500 de puncte, diferenta nu va putea fi rambursata. Bonurile nu pot fi inlocuite, in cazul in care sunt pierdute sau furate. În cazul in care nu sunt folosite inainte de data de expirare, aceste bonuri de cumparaturi iși pierd valoarea și punctele pe care le reprezinta nu vor putea fi, in niciun caz, reintegrate in contul dumneavoastra.

Punctele nefolosite timp de 12 (douăsprezece) luni vor fi anulate.Reinnoire

Participarea unui titular de Card de fidelitate Norauto la Programul de fidelitate se reinnoiește in fiecare an, la data la care a fost emis Cardul de fidelitate, prin acord tacit, pentru o nouă perioadă de 12 luni, in cazul in care: (i) Cardul de fidelitate nu si-a pierdut valabilitatea prin neutilizare (i.e. nu a fost utilizat de titular pentru achiziții de la Norauto România timp de 12 luni), sau (ii) niciuna dintre parti nu iti anunta intentia de renuntare la Programul de fidelitate (titularul Cardului de fidelitate trebuie sa anunțe această intenție către Norauto România, in scris, cu cel puțin 30 de zile inainte de data la care dorește încetarea).

Reinnoirea cardului este gratuita. Pentru a nu intrerupe avantajele pe care le are, este suficient ca titularul sa faca cel putin o achiziție in 12 luni.

Decizia de renunțare la Cardul de fidelitate trebuie să fie comunicată de către titularul Cardului, către Norauto România, în scris, la adresa: Norauto Romania, B-ul luliu Maniu, nr.7, corp Z, et.1, sector 6, București.

Norauto iși rezerva dreptul de a modifica, in orice moment, Programul de fidelitate, serviciile legate de cardul de fidelitate, modalitatile de utilizare a unui astfel de card, precum și de a-l anula sau modifica, dupa informarea clientului (titularului cardului respectiv).

Avantajele Cardului Norauto:

 • 0 lei comisionul de înregistrare în Programul de fidelitate și activare a cardului dumneavoastra!

 • Cardul este activat gratuit, fara nici o taxa!

 • Costul pentru administrarea contului dumneavoastra este 0!

 • Pentru toate cumparaturile din magazin/centrul Norauto beneficiati de puncte!

Care sunt documente necesare pentru obtinerea unui card Norauto?

 • Cartea de identitate (in original) La completarea Formularului, Norauto vă poate solicita actul de identitate exclusiv pentru a verifica corectitudinea datelor completate în Formularul de înscriere în Programul de fidelitate Cardul de fidelitate Norauto. Nu efectuăm și nu reținem copii de pe actul dvs. de identitate.

Obtinerea Cardului Norauto

Este foarte simplu, cardul de fidelitate Norauto se poate obtine prin completarea Formarului de înscriere în Programul de fidelitate. Acest formular se poate completa atat in magazinul Norauto, cat și din fata calculatorului dvs. (Formularul de înscriere este disponibil online pe https://subscribeclub.norauto.ro/Card/ActivateCard, sau la orice altă adresă web pe care Norauto o poate indica din timp în timp).

Vă rugăm să nu completați și să nu semnați Formularul de înscriere în cazul în care nu ați citit și/sau nu sunteți de acord cu termenii Condițiilor generale și de funcționare a Cardului de fidelitate și/sau cu termenii în care Norauto prelucrează datele cu caracter personal aferent Programului de Fidelitate.

La prima achizitie efectuata dupa  completarea formularului, se vor primi 250 de puncte bonus.

Titularul cardului de fidelitate trebuie sa specifice personalului Norauto din magazinul/centrul Norauto/pe www.norauto.ro, la fiecare achizitie din centrele/magazinele Norauto/de pe www.norauto.ro, pentru integrarea punctelor de fidelitate corespunzatoare achizitiei facute, ID-ul cardului, care consta in numărul de telefon.

Datele colectate de Norauto România pentru activarea unui card de fidelitate, respectiv aferent emiterii cardului de fidelitate și utilizării acestuia (inclusiv aferent bonurilor de cumpărături eliberate în considerarea punctajului acumulat pe un card), scopurile utilizării, terții cărora le sunt furnizate aceste date, durata prelucrării, temeiul juridic și perioada de retenție, sunt detaliate în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aferent Programului de fidelitate Norauto, parte integrantă din Formularul de solicitare inscriere in programul de fidelitate Norauto.